Prof. dr. Sonia Socaci

Nume şi prenume: Sonia SOCACI

Funcţia academică: Profesor, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (USAMV CN)

Adresa: Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, Romania

Număr telefon: +40264596384

E-mail: sonia.socaci@usamvcluj.ro


Curriculum Vitae