Şef lucr. dr. George Cosmin Nadăş

Nume şi prenume: George Cosmin NADĂŞ

Funcţia academică: Şef lucrări, Facultatea de Medicicnă Veterinară, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (USAMV CN)

Adresa: Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, Romania

Număr telefon: +40264596384

E-mail: gnadas@usamvcluj.ro


Curriculum Vitae