Conf. dr. Mignon Severus Sandor

Nume şi prenume: Mignon Severus SANDOR

Funcţia academică: Conferenţiar, Facultatea de Agricultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (USAMV CN)

Adresa: Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, Romania

Număr telefon: +40264596384/263

E-mail: sandor.mignon@usamvcluj.ro


Curriculum Vitae