Şef lucr. dr. Ileana Miclea

Nume şi prenume: Ileana Raluca MICLEA

Funcţia academică: Şef de lucrări, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii,
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (USAMV CN)

Adresa: Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, Romania

Număr telefon: +40264596384

E-mail: ileanamiclea@yahoo.com ileana.miclea@usamvcluj.ro


Curriculum Vitae