Prof. dr. Roxana Vidican

Nume şi prenume: Roxana Mirela VIDICAN

Data şi locul naşterii: 11/12/1962 Romania

Funcţia academică: Profesor, Facultatea de Agricultură,
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (USAMV CN)

Adresa: Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, Romania

Număr telefon: +40264596384/174

E-mail: roxana.vidican@usamvcluj.ro


Curricultum Vitae