Prof. dr. Marius Zăhan

Nume şi prenume: Marius ZĂHAN

Funcţia academică: Profesor, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii,
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (USAMV CN)

Adresa: Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, Romania

Număr telefon: +40264596384

E-mail: mazahan@usamvcluj.ro


Curriculum Vitae