Prof. dr. Doru Pamfil

Nume şi prenume: Doru PAMFIL

Data şi locul naşterii: Februarie 21, 1953,Cluj-Napoca, Romania

Funcţia academică: Profesor universitar, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (USAMV CN)

Adresa: Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, Romania

Număr telefon: +40264596384

E-mail: dpamfil@gmail.com dpamfil@usamvcluj.ro


Curriculum Vitae