Prof. dr. Dan Cristian Vodnar

Nume şi prenume: Dan Cristian VODNAR

Funcţia academică: Profesor, Departamentul de Chimie şi Biochimie,
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (USAMV CN)

Adresa: Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, Romania

Număr telefon: +40264596384/126

E-mail: dan.vodnar@usamvcluj.ro


Curriculum Vitae