Prof. dr. Andrei Daniel Mihalca

Nume şi prenume: Andrei Daniel MIHALCA

Funcţia academică: Profesor, Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (USAMV CN)

Adresa: Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, Romania

Număr telefon: +40264596384

E-mail: amihalca@usamvcluj.ro


Curriculum Vitae