Organizare

STRUCTURA UNITĂȚILOR CDS ŞI A LABORATOARELOR
din cadrul Institutuluide Știintele Vieţii “Regele Mihai I al României”

 

Unitate CDS

Denumire laborator

Responsabil de laborator

CDS 1: Analiza fitochimică și metabolomică agroalimentară
AGRIAL LICSA
Coordonator: 
Prof. dr. SOCACIU Carmen

L 1-1 Procesare primară probe vegetale și prestări servicii

Chim. FETEA Florinela

Ing. chim. RANGA Floricuța

L 1-2 Cromatografie de gaze cuplată cu spectrometrie de masă  GC-MS

Prof.dr. DULF Francisc

Prof. dr. SOCACI Sonia

L 1-3 Analiza spectrală UV-VIS-FTIR-NIR

Chim. FETEA Florinela

Sef lucr. dr. CUIBUS Lucian

L 1-4 Cromatografie lichide /spectrometrie de masă LC-MS

Ing. chim. RANGA Floricuța

L 1-5 Culturi celulare animale și umane/Microscopie cu fluorescentă

Prof. dr. PINTEA Adela

Conf. dr. RUGINĂ Dumitrița

Asist. dr. DIACONEASA Zorița

L 1-6 Separare și analizămetaboliți secundari plante/Cromatografie pe coloana+SPE, strat subțire Electroforeza /Western Blot

Conf. dr. LEOPOLD Loredana

Prof. dr. BUNEA Andrea

Prof.dr. ANDREI Sanda

Prof. dr. SOCACI Sonia

Conf. dr. RUGINĂ Dumitrița

CDS 2: Biotehnologii agricole
Coordonator:
Prof. dr. PAMFIL Doru

L 2-1 Analiza OMG

Şef lucr. dr. SISEA Cristian

L 2-2 Micropropagare/Culturi de ţesuturi

CS I  CLAPA Doina

L 2-3 Genetică vegetală

CS II  HÂRȚA Monica

CDS 3: Proteomică și nutrigenomică
Coordonator: Prof. dr. SUHAROSCHI Ramona

L 3-1 Culturi celulare umane / Analiza proteomică

Sef lucr. dr. POP Oana Lelia

CS MURESAN Carmen Ioana 

CDS 4: Toxicologie
Coordonator:
Prof. dr. PINTEA Adela

L 4-1 Toxicologie In vitro (tehnici standardizate ROCAM)/Absorbție atomică (metale din produse animale)

Drd. BURLĂ Sabina

Prof. dr. PINTEA Adela

CDS 5: Biofizică
Coordonator:
Prof.dr. ȘTEFAN Răzvan

L 5-1 Analiza spectrală UV-Vis, IR/Microscopie SEM

Prof. dr. ȘTEFAN Răzvan

CDS 6: Nanobiotehnologii
Coordonator:
Conf.dr. LEOPOLD Loredana

L 6-1 Analiza spectrală vibrațională (Raman)/Nanoparticule/Nanostructuri

Conf. dr. COMAN Cristina

CDS 7: Biotehnologii Alimentare
Coordonator:
Prof. dr. VODNAR Dan C.

L 7-1 Biotehnologii fermentative

Prof. dr. VODNAR Dan C.

Prof. dr. BUNEA Andreea

CS SZABO Katalin

CS MITREA Laura

L 7-2 Microîncapsulare

Sef lucr. dr. POP Oana Lelia

CDS 8: Microbiologie aplicată (animală şi alimentară)
Coordonatori:
Prof. dr. FIŢ Nicodim Iosif
Prof. dr. MIHAIU Marian

L 8-1 Fenotip bacterian/fungic
şi antibiorezistenţă/sensibilitate microbiană/Imunologie – Imunopatologie

Conf. dr. NADĂŞ George

Conf.dr. CHIRILĂ Flore


CS II PALL Emoke

L 8-2 Bioanaliză moleculară şi biochimică a microorganismelor din alimente

Conf. dr. DAN Sorin

Şef lucr.dr. TĂBĂRAN Alexandra

CDS 9: Biologie moleculară şi parazitologie veterinară
Coordonator:
Prof. dr. MIHALCA Andrei Daniel

L 9-1 Biologie moleculară (genomică)/Culturi celulare animale/Imunologie parazitară

Prof. dr. MIHALCA Andrei Daniel

CS III POP Cristina Daniela

CDS 10: Apicultură – Sericicultură; Biotehnologii apicole și sericicole/Laborator APHIS/DIA cu acreditare RENAR /DSVSA/GCEARS-PPM– Centru de cercetare – Comisia Sericicolă Internațională
Coordonator: Prof. dr. DEZMIREAN Dan

L 10-1 Prelucrare probe/Analiza proteine/Analiza palinologică

CS I BOBIȘ Otilia Manager APHIS

L 10-2 Spectrometrie UV-VIS si FTIR

CS I BOBIȘ Otilia Manager APHIS

L 10-3 Analiza cromatografică GC-MS, LC-MS

Chim. I BONTA Victorița

L 10-4 Absorbție atomică (metale din produse vegetale și animale)

Asistent univ. dr. PAȘCA Claudia

L 10-5 Diagnostic în bolile albinelor și viermilor de mătase /  Biologie moleculară

Prof. dr. DEZMIREAN Dan

Multiplicare  material biologic sericicol din speciile Bombyx mori/Morus ssp.

Prof. dr. DEZMIREAN Dan

Referent IA MAGHEAR Adriana

CDS 11: Biotehnologii de reproducţie
Coordonator:
Prof. dr. ZĂHAN Marius

L 11-1 Certificarea şi crioconservarea germoplasmei animale

Prof. dr. ZÃHAN Marius

L 11-2 Bancă de resurse genetice animale

Prof. dr. ZÃHAN Marius

L 11-3 Producerea in vitro a embrionilor

Şef lucr. dr. MICLEA Ileana

L 11-4 Culturi de celule animale

Şef lucr. dr. MICLEA Ileana

CDS 12: Genetică moleculară și Biotehnologii
Coordonator: Prof. dr. COȘIER Viorica

L 12-1 Laboratorgenotipare sisecvenţiere ADN

Prof. dr. COŞIER Viorica

L 12-2 Laborator purificare / cuantificare acizi nucleici / proteine si sterilizare soluţii / consumabile

Prof. dr. COŞIER Viorica

CS II  BÂLTEANU Valentin Adrian

L 12-3 Laborator genotipare PCR / Real Time-PCR (setare reacţii / amplificare)

CS II  BÂLTEANU Valentin Adrian

Prof. dr. COŞIER Viorica

L 12-4 Laborator bioinformatică (design primeri, prelucrare şi interpretare date genotipare, genomică)

Prof. dr. COȘIER Viorica

CS II  BÂLTEANU Valentin Adrian

L 12-5 Laborator electroforeze acizi nucleici / proteine (proteomică)

CS II  BÂLTEANU Valentin Adrian

CDS 13: Analiza calităţii aerului
Coordonator: 
Prof. dr. ODAGIU Antonia

L 13-1 Analiza calităţii aerului

Prof. dr. ODAGIU Antonia

CDS 14: Analiza ape și zgomot
Coordonator: 
Conf. dr. MIHĂIESCU Tania

L 14-1 Absorbție atomică/metale din ape și produse vegetale / Analiza cromatografică HPLC ioni

Conf. dr. MIHĂIESCU Tania

Prof. dr. MUNTEAN Edward

Conf. dr. SANDOR Mignon

CDS 15: Analiza fizico-chimică plante furajere
Coordonator: Prof.dr. VIDICAN Roxana

L 15-1 Analiză proteine şi lipide din plante

 

Dr. MĂLINAŞ Anamaria