CS II PÁLL Emöke

Nume şi prenume: Emöke PÁLL

Funcţia academică: CS II,  Institutul de Stiintele Vietii,  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (USAMV CN)

Adresa: Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, Romania

Număr telefon: +40264596384

E-mail: emoke.pall@usamvcluj.ro


Curriculum Vitae