Consultanţă ştiinţifică şi tehnologică

Laboratoarele din cadrul ISV pot oferi consultanţă ȋn următoarele domenii

Analiza chimică şi biochimică a plantelor, a produselor alimentare de origine vegetală şi animală,  autenticitate/ trasabilitate produse alimentare şi suplimente alimentare. Pentru detalii vă puteţi adresa unităţii CDS 1 coordonată de Prof. Dr. Carmen SOCACIU (carmen.socaciu@usamvcluj.ro)

Biotehnologii vegetale: culturi de ţesuturi vegetale, produceri de material săditor, analiza genetică a plantelor, a produselor modificate genetic). Pentru detalii vă puteţi adresa unităţii CDS 2 coordonată de Prof. dr. Doru PAMFIL (dpamfil@usamvcluj.ro)

Sisteme de cultivare in vitro a celulelor (linii celulare animale/umane), cu identificarea de biomarkeri de  viabilitate,  proliferare şi toxicitate. Pentru detalii vă puteţi adresa unităţii CDS 4 coordonată de  Prof. Dr. Adela PINTEA (apintea@usamvcluj.ro)

Nanostructuri şi nanotehnologii. Pentru detalii vă puteţi adresa unităţii CDS 6 coordonată de Conf. Dr. Loredana LEOPOLD (loredana.leopold@usamvcluj.ro)

Biotechnologii Alimentare: bioconversii enzimatice pe substrat vegetal, tehnologii avansate de microȋncapsulare şi uscare (atomizare, liofilizare). Pentru detalii vă puteţi adresa unităţii CDS 7 coordonata de Prof. Dr. Dan Cristian VODNAR (dan.vodnar@usamvcluj.ro)

Analiza microbiologică şi fizico-chimică a produselor alimentare de origine animală. Pentru detalii vă puteţi adresa unităţii CDS 8, coordonată de Prof. Dr. Nicodin FIŢ (nfit@usamvcluj.ro ) şi Prof. Dr. Marian MIHAIU (m.mihaiufmv@yahoo.com)

Diagnostic veterinar (Diagnostic parazitologic, servicii de specialitate în domeniul dermatologiei veterinare, vectori şi boli vectoriale):  Pentru detalii vă puteţi adresa unităţii CDS 9 coordonată de Prof. Dr. Andrei Daniel Mihalca (amihalca@usamvcluj.ro)

Expertiza  şi controlul produselor apicole: analiza mierii şi a altor produse ale stupului. Pentru detalii vă puteţi adresa unităţii CDS 10 coordonată de Prof. Dr. Dan DEZMIREAN (ddezmirean@usamvcluj.ro )  şi CS I Dr. Otilia BOBIŞ (obobis@usamvcluj.ro).

Genetica moleculară și Biotehnologii (Secventierea ADN; Design primeri/testare primeri/ Genotipare/Interpretare date; Diagnostic molecular la animale; Analiza ADN și a proteinelor în probe de origine animală;  Dezvoltarea de resurse genomice la plante si animale).  Pentru detalii vă puteţi adresa unităţii CDS 12 – Prof. Dr. Viorica COŞIER (viorica.cosier@usamvcluj.ro), precum şi CS II Dr. Valentin Adrian BȂLTEANU (valentin.balteanu@usamvcluj.ro)

Biotehnologii de reproducţie (managementul reproducţiei în ferme, evaluarea calității reproducătorilor de interes, însămânţarea artificială, transferul de embrioni și producerea in vitro a embrionilor, crioconservarea germoplasmei la mamifere, păsări și pești; culturi de celule animale). Pentru detalii vă puteţi adresa unităţii CDS 11 coordonate de Prof. Dr. Marius ZĂHAN  (mzahan@usamvcluj.ro)

Analiza apelor, a aerului, inclusiv contaminanţi (metale grele) din sol, plante, apă. Pentru detalii vă puteţi adresa unităţii CDS 14 coordonată de Conf. Dr. Tania Mihăiescu (tania.mihaiescu@usamvcluj.ro)

Analiza chimică a solului şi a plantelor. Pentru detalii vă puteţi adresa unităţii CDS 15 coordonată de Prof. Dr. Roxana VIDICAN (roxana.vidican@usamvcluj.ro)