Conf. dr. Tania Mihăiescu

Nume şi prenume: Tania Cecilia MIHĂIESCU

Funcţia academică: Conferenţiar, Facultatea de Agricultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (USAMV CN)

Adresa: Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, Romania

Număr telefon: +40264596384/401

E-mail: tmihaiescu@yahoo.com tania.mihaiescu@usamvcluj.ro


Curriculum Vitae