Conf. dr. Sorin Daniel Dan

Nume şi prenume: Sorin Daniel DAN

Funcţia academică: Conferenţiar, Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (USAMV CN)

Adresa: Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, Romania

Număr telefon: +40264596384/252

E-mail: sorindan@usamvcluj.ro


Curriculum Vitae