Asist. dr. Zoriţa Diaconeasa

Nume şi prenume: Zoriţa Maria (Sconţa) DIACONEASA

Funcţia academică: Asistent universitar, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (USAMV CN)

Adresa: Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, Romania

Număr telefon: +40264596384/312

E-mail: zorita.sconta@usamvcluj.ro


Curriculum Vitae