Asist. dr. Lucian Cuibus

Nume şi prenume: Lucian CUIBUS

Data şi locul naşterii: 10/05/1982

Funcţia academică:

Asistent universitar Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor, departamentul Știința Alimentului,
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (USAMV CN)

Adresa: Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, Romania

Număr telefon: +40264596384

E-mail: lucian.cuibus@usamvcluj.ro


Curriculum Vitae