Acasa

Institutul de Stiintele Vieţii (ISV) inaugurat ȋn anul 2011 este o entitate subordonată Prorectoratului Stiinţific al USAMV Cluj-Napoca şi are ca principale priorităţi excelenţa ȋn cercetare, competitivitate și vizibilitate știinţifică la nivel naţional şi internaţional. Cercetarea științifică din ISV este asumată ca şi o conditie sine-qua-non a afirmării universității la nivel naţional și pe plan internațional.

Strategia ISV are în vedere

  • abordarea unor domenii şi tematici majore specifice Stiinţelor Veţii, din fluxul principal de cunoaştere ştiinţifică fundamentală (1),
  • cercetarea aplicată ce presupune soluţii practice cu efect în mediul economic (prin invenţii, inovaţii) (2),
  • promovarea şi stimularea cercetătorilor şi a tinerilor pasionaţi de cercetare (3)
  • utilizarea eficientă a infrastructurii existente la tematicile ştiinţifice actuale (4)
  • sustenabilitatea financiară asigurată prin contracte de cercetare obţinute prin competiţii naţionale sau internationale (6).

Aceste obiective strategice se bazează pe un prestigiu caştigat în timp de centrele și laboratoarele de cercetare din universitate, bună parte din ele integrate ȋn prezent ȋn ISV.