UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
   

Buletin informativ intern   

  Cuprins » Planul Naţional CDI - PN3 
PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015 - 2020 (PN III) 
 
 2018
 » Premierea rezultatelor cercetării - articole (PRECISI 2018)
 » Proiecte de mobilitate pentru cercetători (MC 2018)
 » Cecuri de inovare (CI 2018)
 
 2017
    »  06.07.2017 Cecuri de inovare (PN-III-P2-2.1-CI-2017)
           »  Lista proiecte USAMV CN eligibile (Sesiunile I - V)
           »  Statistici eligibilitate (Sesiunile I - V)
 
 2016
    »  16.05.2016 Transfer la operatorul economic
    »  08.05.2016 Bridge Grant (Transfer de cunoastere la agentul economic)
    »  08.05.2016 Proiect experimental demonstrativ
 
 Competiţia 2016 - Documente suport
    Bridge Grant
 »  Model Acord parteneriat (Bridge Grant)   » pdf (cu adnotări)   » doc.
 »  FAQ - Bridge Grant: Decontare cheltuieli legate de stagiul de practică?
 »  FAQ - Bridge Grant: Īncărcare anexe
 »  FAQ - Bridge Grant: Doctoranzi si masteranzi membri in echipa?
 »  FAQ - Bridge Grant: Cine semnează la Responsabil īn Anexa III.5?
 »  FAQ - Bridge Grant: Pe Platforma, la P1, se introduc datele Agentului economic?
 »  FAQ - Bridge Grant: Declaraţiile Anexa III să fie īnregistrate?
 »  FAQ - Bridge Grant: CV membri si in Cererea de finantare si pe Platforma la 1.4?
 »  Ghid depunere Bridge Grant 
 
    Proiect experimental demonstrativ
 »  Model Short CV (1 pagina) 
 »  FAQ - Proiect experimental demonstrativ: Trebuie CV-uri?
 »  FAQ - Bonusurile la ajutorul de stat se cumulează? 
 
 TRL - Documente suport
 »  Definitii TRL
 »  ISO/FDIS Definition of the TRLs
 »  EARTO Recommendations » The TRL Scale
 »  TRL Calculator 
 
 Cadrul legal PN3
 »  Prezentare PN3
 »  Cadrul Juridic - HG Nr. 583/2015
 »  Salarizare PN3 - art.26 din HG Nr. 583/2015
 »  Programe PNCDI III coordonate de UEFISCDI
 
 2015
    »  08.12.2015 PN3 - Programul 3: Cooperare europeană și internațională - Subprogramul 3.2. Orizont 2020 (dezbatere publică)