UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

  Cuprins Legislatie 
LEGISLATIE
  
   Ordin MECTS Nr. 6.560/20.12.2012 (Standarde minimale CNATDCU)
   HG nr.568/16.08.1995 (privind organizarea studiilor universitare)