UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

  Cuprins » Granturi USAMV Cluj-Napoca 
COMPETIȚIA INTERNĂ DE GRANTURI USAMV CLUJ-NAPOCA
 
 Competiția 2016
 Competiţia internă a USAMV Cluj-Napoca pentru Proiecte de Cercetare aplicativă generatoare de venituri, Componenta: Servicii suport pentru cercetare
 »  Anunțul de lansare şi Formularul de aplicaţie  » Intranet (Secţiunea Documente Cercetare)
 
 Lista proiectelor aprobate:
 »  Optimizarea activității de cercetare clinică în boli interne la animale de companie și cabaline (Director proiect: Conf. Dr. Mircean Mircea)
 
 
 Competiția 2013
 Componenta: Servicii suport pentru inovare “Cecuri de inovare”
 »  Anunț lansare competiție
 »  Formular Cerere de finanţare   »  Word
 »  Formular Declaraţie Beneficiar   »  Word
 »  Formular Angajament Beneficiar   »  Word
 »  Raport de evaluare (aplicaţii primite până la 1.02.2013)
 »  Formular Contract de finanțare  »  Word
 
 Componenta: Resurse umane - ISI
 »  Anunț lansare competiție
 »  Formular Cerere de finanţare   »  Word
 »  Lista aplicatiilor primite
 »  Procedura de evaluare
 »  Raport evaluare - punctaj preliminar
 »  Raport evaluare final
 »  Formular Contract de finanțare  »  Word
 »  Anexa 2 - Devizul proiectului  »  Word
 »  Formular Raport de cercetare  » Word
 »  Raport Comisie de evaluare - Evaluare intermediară
 »  Raport Comisie de evaluare - Evaluare finală
 »  Raport Comisie de evaluare - Evaluarea stadiului 1.04.2014
 
 Componenta: Granturi de cercetare aplicativă pe domenii specifice Facultăţii de Horticultură
 »  Anunț lansare competiție
 »  Formular Cerere de finanţare   »  Word
 »  Lista aplicatiilor primite
 »  Raport de evaluare
 »  Formular Contract de finanțare  »  Word
 »  Anexa 2 - Devizul proiectului  »  Word
 »  Anexa 3 - Rezultatele proiectului  »  Word
 »  Formular Raport de cercetare  » Word
  
 Competiția 2012
 »  Anunț lansare competiție
 »  Formular Cerere de finanţare   »  Word
 »  Lista Granturilor aprobate pentru finanțare
 »  Formular Contract de finanțare  » pdf   »  Word
 »  Anexa 2 - Devizul proiectului  » pdf   »  Word
 »  Anexa 3 - Rezultatele proiectului  » pdf   »  Word
 »  Formular Raport de cercetare  » pdf   »  Word
 »  Raport Comisie de evaluare - Evaluare intermediară
 »  Raport Comisie - Evaluare finală - Raport preliminar
 »  Raport Comisie - Evaluare finală 
 »  Raport Comisie - Rezultate Evaluare finală la 10.01.2013