UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

  Cuprins » Acreditari 
ACREDITARI
  
 »  Raport de evaluare instituțională (2014)  » doc  » pdf
     »  Monografie: Tradiţie şi inovaţie īn Īnvăţămāntul agricol din Transilvania  » Word
     »  Broşura USAMV CN (ro)
     »  Broşura USAMV CN (en)
     »  HG 568/16.08.1995
     »  Ordin MCTS 5262/05.09.2011
     »  Ordin MCTS 3617/2005
     »  Planul strategic al Universităţii pentru perioada 2012-2016
     »  Planul operaţional 2012 al USAMV CN
     »  Planul operaţional 2014 al USAMV CN
     »  Planul operaţional 2013 al Facultăţii de Agricultură
     »  Planul operaţional 2014 al Facultăţii de Horticultură
     »  Planul operaţional 2013 al Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii
     »  Planul operaţional 2013 al Facultăţii de Medicină Veterinară
     »  Planul operaţional 2013 al Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor
     »  Raport de activitate pe anul 2013 al Comisiei de Etică
     »  Structurile de conducere a USAMV CN - 2014
     »  Membrii Senatului USAMV CN
     »  Ordinul MCTS Nr.3075/23.01.2012 de numire a Rectorului USAMV CN
     »  Senatul nou al USAMV CN (24 noi 2011)
     »  Membrii Comitet Director SDE
     »  Ordinul MECTS Nr. 6.560/2012 (Standardele minimale şi obligatorii)
     »  Declaraţie cadru didactic asociat
     »  Fişa individuală a postului
     »  Infrastructura de cercetare (Centre şi Laboratoare de cercetare)
     »  Domenii de cercetare USAMV CN
     »  Situaţie investiţii - Mijloace fixe (2009-2013)
     »  Lista obiective de investiţii executate (2009-2012)
     »  Nota internă Nr. 1843/26.02.2013
     »  Lista cărţi şi manuale publicate (2009-2013)
     »  Terenuri aflate īn proprietatea USAMV Cluj-Napoca
     »  Lista spaţii - Distribuţie pe Facultăţi
     »  Lista spaţii - Distribuţie pe clădiri
     »  Plan de investiții 2014
     »  Grădina agrobotanică
     »  Situaţie soft-uri existente
     »  Activitatea Bibliotecii īn anul 2013
     »  Biblioteca - Colecţii enciclopedice
     »  Bibliotecii - Fond de carte
     »  Personalul Bibliotecii
     »  Competiţii sportive
     »  Raport financiar 2013 - Editura AcademicPres
     »  AcademicPres - Lista publicaţii (2011-2013)
     »  Ordin de Plata ARACIS  » jpeg
     »  Lista personal Directia Financiar-contabilitate
     »  Bugetele 2010 - 2013
     »  Raport situaţii financiare la 31.12.2013
     »  Bilanţ 2013
     »  Bilanţ 2012
     »  Bilanţ 2011
     »  Bilanţ 2010
     »  Şcoala doctorală - Plan de īnvăţămānt MV
     »  Şcoala doctorală - Plan de īnvăţămānt Horticultură, Agricultură, Zootehnie
     »  Ghidul studentului USAMV CN
     »  Formular Suplimentul de diplomă
     »  Fişa de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi
     »  PO-55 Procedură operaţională: Īmbunătăţirea calităţii actului didactic īn urma evaluării de către studenţi
     »  Acorduri internaţionale inter-universitare
     »  Organigrama Sistemului de asigurare a calităţii
     »  Fişa A de autoevaluare
     »  Fişa B de autoevaluare
     »  PO-18 Procedura op. evaluarea activităţii didactice şi de cercetare
     »  PO-56 Procedura op. evaluarea activităţii personalului didactic auxiliar şi nedidactic
     »  Chestionar de evaluare a satisfacţiei cadrelor didactice faţă de activitatea serviciilor instituţionale
     »  Fişa de evaluare a activităţii didactice de către studenţi
     »  Raport evaluare a activităţii didactice de către studenţi
     »  Fișa de evaluare colegială
     »  Fișa de evaluare cadru didactic de către șeful de departament
     »  Avizul Consiliului de cercetare ştiinţifică
     »  Avizul Consiliului didactic
     »  Planul de audit public intern pe anul 2013
     »  Statistică burse Sem.I 2012/2013
     »  Statistică burse Sem.II 2012/2013
     »  Raport final Proiect POSDRU "Absolvenții și piața muncii"
     »  Premiul 2013 - Gala Edumanager.ro
     »  Premiile PRO INVENT 2014
     »  Acorduri bilaterale ERASMUS
     »  Lișta personalului DGA
     »  Lișta personalului din Direcția Secretariat
     »  Situația privind cazarea studenților
     »  PO-45 Metodologie Admitere licență
     »  PO-46 Metodologie Admitere master
     »  PO-47 Metodologie Admitere doctorat
     »  Valorificarea calificării 2012
     »  Valorificarea calificării 2013
     »  Finanțarea cercetării
     »  Rezultatele activității de cercetare
     »  Citări ISI
     »  Raport privind evoluția cheltuielilor - 2013
     »  DAC - Planul strategic 2012-2015
     »  DAC - Planul operațional 2014
     »  PO-44 Activitatea profesională a studenților
     »  PO-60 Evaluarea colegială
     »  Ghid tehnoredactare Curs, LP
     »  Săptămāna altfel
     »  Proiect POSDRU 63654
     »  Regulament State de funcţii
     »  Accesul la informații publice
     »  Clasamentul SIR Global 2013
 »  Anexe ARACIS
     »  Anexa 1 - Lista personalului didactic
     »  Anexa 2 - Indicatori spaţii de īnvăţămānt
         »  Fac. Agricultură - Lista laboratoarelor cu dotările (sintetic)
             »  Fac. Agricultură - Indicatori spaţii de īnvăţămānt
             »  Fac. Agricultură - Dotări laboratoare
             »  Fac. Agricultură - Lista laboratoare cu spaţii şi locuri
         »  Fac. Horticultură - Lista laboratoarelor cu dotările (sintetic)
         »  Fac. Zootehnie şi Biotehnologii - Lista laboratoarelor cu dotările (sintetic)
         »  Fac. Medicină veterinară - Lista laboratoarelor cu dotările (sintetic)
             »  Fac. Medicină veterinară - Orar laboratoare
         »  Fac. Ştiinţa şi Tehnologia alimentelor - Lista laboratoarelor cu dotările (sintetic)
             »  Indicatori spaţii de īnvăţămānt
             »  Lista laboratoarelor cu dotările (sintetic)
     »  Anexa 3 - Număr de studenţi
     »  Anexa 4 - Centralizator date privind cercetarea ştiinţifică
         »  Fac. Agricultură
         »  Fac. Horticultură - Contracte de cercetare   » doc  » pdf
             »  Fac. Horticultură - Lista Contracte de cercetare
         »  Fac. Zootehnie şi Biotehnologii
             »  Zootehnie
             »  Biotehnologii
         »  Fac. Medicină veterinară
         »  Fac. Ştiinţa şi Tehnologia alimentelor
             »  Lucrări ISI
             »  Lucrări BDI
             »  Brevete
             »  Cărţi ştiinţifice
     »  Anexa 5 - Lista de personal
     »  Anexa 6 - Gradul de ocupare a personalului didactic
         »  Fac. Agricultură - D1 (completată)
         »  Fac. Agricultură - D2 (completată)
         »  Fac. Agricultură - D3 )completată)
         »  Fac. Horticulturătură (completată)
         »  Fac. Zootehnie şi Biotehnologii (completată)
         »  Fac. Medicină veterinară - D1 (completată)
         »  Fac. Medicină veterinară - D2 (completată)
         »  Fac. Medicină veterinară - D3 (completată)
         »  Fac. Medicină veterinară - D4 (completată)
         »  Fac. Ştiinţa şi Tehnologia alimentelor (completată)
     »  Copertă Fişa vizitei
     »  Fişa vizitei a
     »  Fişa vizitei b
     »  Fişa suplimentară
 »  Calendarul vizitei
 
 »  Laboratorul GMO - Membru īn ENGL
 »  Acreditarea Universitatii pentru activ.de cercetare
 
 »  Topul universităţilor din Romānia - Clasamentul pe domenii - 2011 (Ad Astra)