UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

  Cuprins - CTT 
CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC DIN CADRUL USAMV CLUJ-NAPOCA 
 
 2017
 -  30.06.2017 Intellectual property management at trade fairs - IPR Helpdesk (vezi si - Traducere in l.romană)
 »  Brevet RO 128357 B1 - COMPOZIŢIE DE HALVA DIETETICĂ, COMPOZIŢIE DE HALVIŢĂ DIETETICĂ, PROCEDEU DE OBŢINERE A HALVALEI DIETETICE ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE A HALVIŢEI DIETETICE (Racolţa Emil)
 »  Brevet RO 127619 - DERIVAT NAFTALENDIONIC UTILIZAT ĪN CONTROLUL CREŞTERII TUMORALE (Marcus Ioan)
 
 2016
 -  30.12.2016 Lista Brevete de soi in care USAMV CN este titular
 -  19.12.2016 Hotararea CA a USAMV CN, privind avizarea ROF CTT (pct. 4)
 -  05.12.2016 Conferinţa: "Aspecte practice privind formarea Grupurilor Operaţionale potrivit Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (2014-2020)"
 
 2015
 -  23.07.2015 Hotărarea Senatului USAMV CN, privind infiinţarea CTT (pct. 14)