UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

  Cuprins » Arhiva 

 ARHIVA

 

 »  Programul PC7
 »  ENEC - Exerciţiul Naţional de Evaluare a Cercetării 
 »  Evaluare instituțională EUA - 2012
 »  Fonduri Structurale
 »  Oportunităţi de finanţare
 
 DIVERSE
 »  Proiecte derulate īn parteneriat cu UMF
 »  Lista Journal Impact Factors - JCR 2011
 »  Lista Scoruri de influență - SI 2013
 
 SESIUNI DE PREGĂTIRE
 »  Cadrul European pentru dezvoltarea cercetării